FairBioTrade+

Doelstelling

FairBioTrade+ is een project, gedeeltelijk gesubsidieerd door NOVEM, met als doel het verhogen van de maatschappelijke acceptatie van bio-energie.

Achtergrond

Essent is als marktleider op het gebied van duurzame energie al geruime tijd bezig met de bijstook van biomassa in haar kolencentrales voor de opwekking van een deel van haar Groene Stroom®.  Een eerste workshop in juni 2001 is een begin geweest van een periode, waarin – in samenwerking met o.a. de Universiteit van Utrecht - vele relevante criteria rondom het thema "grootschalige biomassahandel" in kaart werden en worden gebracht.

In november 2001 is het project FairBioTrade+ gestart. Het project wordt in opdracht van Essent Energie uitgevoerd door de faculteit Natuurwetenschap & Samenleving van de Universiteit Utrecht en wordt gesubsidieerd door NOVEM.

Dit project heeft als doel antwoord te geven op veel onduidelijkheden over biomassa en deze te communiceren met professionele 'stakeholders' en de consument. Vragen waar een antwoord op wordt gezocht zijn bijvoorbeeld: Wat is de CO2 reductie van geimporteerde biomassa vergeleken met steenkool? Aan welke criteria moet schone duurzame biomassa voldoen om deze maatschappelijk verantwoord te importeren? Zijn bestaande certificeringssystemen in te zetten?

De voortgang in onderzoek en de meest recente ontwikkelingen, zowel in de wetenschap als bij Essent,  worden door middel van vier subprojecten van FairBioTrade+ in de vorm van kennisoverdracht gecommuniceerd aan zowel consumenten als wetenschappers / betrokkenen in de duurzame energiewereld.

Uitgebreide uitleg wetenschappelijk onderzoek

Bovendien wordt er in de kennisoverdrachtsprojecten geďnformeerd over de voortgang van Taskforce 35 van het IEA Bioenergy (Techno-Economic Assessments for Bioenergy Applications), waarin Essent als Nederlandse deelnemer acteert.

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>