Certificering

Waarom certificering?

De ‘duurzaamheid’ van energieproduktie uit geimporteerde biomassa is gewenst, aangezien aan (grootschalig) gebruik van biomassa vele potentiele effecten op ecologisch en sociaal-economisch gebied zijn verbonden. Echter, juist voor deze route is het bepalen van de duurzaamheid bijzonder ingewikkeld. Certificering kan een uitkomst bieden, maar is niet eenvoudig. Vandaar dat hier nader wordt ingezoomd op de volgende aspecten van certificering:

Instanties

Welke instanties zijn er met betrekking tot certificering en wat is hun rol? Informatie hierover wordt binnenkort geplaatst. Nog even geduld a.u.b.

Criteria

Welke criteria kunnen er ten grondslag liggen aan certificering en waarom? Informatie hierover wordt binnenkort geplaatst. Nog even geduld a.u.b.

Duurzaamheidspaspoort

Wat is het duurzaamheidspaspoort en hoe kan het ingezet worden voor certificering? Informatie hierover wordt binnenkort geplaatst. Nog even geduld a.u.b.

Certificering in de praktijk

Certificering in de praktijk loopt nogal eens tegen een aantal complexe zaken aan. Meer weten?

Voorbeeld

Het Green Gold systeem van Essent is wellicht het meest complete systeem wereldwijd op dit moment. Meer weten?

 

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>