Feiten

Grafieken en tabellen

Hier zal binnenkort een overzicht worden geplaats met alle grafieken en tabellen zoals deze in de site verwerkt zijn. Nog even geduld a.u.b.

Stookwaarden

Meer over de energie-inhoude van fossiele brandstoffen, stookwaarden van enkele soorten biomassa, omrekening van emissies, samenstelling Gronings aardgas en de relatie tussen stookwaarde en verbrandingswaarde. Meer weten?

Berekeningen

Meer over energie-conversie en voorvoegsels energie-eenheden. Meer weten?

Lespakket basisscholen

Voor basisscholen is een gratis lespakket beschikbaar over klimaatverandering en duurzame energie. Meer weten?

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>