Groene energie

Waarom groen?

Het is in de praktijk niet eenvoudig om energie een kleur te geven. Zowel letterlijk als figuurlijk. Immers, energie is niet tastbaar en daarom heeft het voor het menselijk oog (meestal) geen kleur. Maar ook in de beeldspraak is het niet eenduidig wat nu groene energie is en wat grijze energie is. Zeker niet wanneer zij beiden op een en hetzelfde netwerk worden gezet. Vandaar dat een diepgaandere uitleg op zijn plaats is.

Historie

Een stapsgewijze uitleg van de "geboorte" van groene energie tot nu toe. Meer weten?

Aantal klanten

Groene energie levert pas echt een bijdrage aan het milieu wanneer het op grote schaal wordt afgenomen. Vandaar dat het aantal klanten van belang is. Meer weten?

Werking

De werking van groene energie verschilt ten opzichte van "grijze" energie met name doordat er een tweetal extra "instrumenten" aan toe is gevoegd: Groencertificaten en de MEP-regeling. Meer weten?

Producenten en leveranciers

Groene energie varieert in samenstelling al naar gelang de producent en/of de leverancier. Meer weten?

 

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>